Strona główna» Reklamacje

 

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem, w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego dokonującemu zakupu w sklepie internetowym, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny w terminie 30 dni.

 

 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

  1. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 

 Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować nas mailowo na adres:  zamowieniawiejskachata@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia lub wysłać oświadczenie razem z towarem.
Wzór oświadczenia znajdą Państwo poniżej. 
 

Wiejska Chata Piotr Łapiński

ul. Przejezdna 2/26 Ignatki-Osiedle

16-001 Kleosin  NIP:542-288-61-29

Regon: 200019192

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

( formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

ADRES WYSŁANIA FORMULARZA I ZWROTU TOWARU

Wiejska Chata Piotr Łapiński ul. Przejezdna 2/26 Ignatki-Osiedle

 16-001 Kleosin, e-mail:  zamowieniawiejskachata@gmail.com

 

Ja ............................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

Numer zamówienia ..........................................................

Data zawarcia umowy .....................................................

Data odbioru ....................................................................

 Imię i nazwisko ................................................................

Adres ............................................................................... ..........................................................................................

Numer konta do zwrotu wpłaty .................................................................................................................................................

 

....................................                  .............................................................................................

              Data                                 (podpis – jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

Zadowolenie Klienta jest dla nas najważniejsze, dlatego zależy nam, aby zakupy w naszym sklepie przebiegały bezproblemowo i z korzyścią dla Klienta. W związku z tym jesteśmy otwarci na sugestie klientów i rozpatrujemy uzasadnione reklamacje na korzyść klienta. 

 

Regulamin Sklepu